Pompejská novéna

Pozdravujeme Vás z Rodiny Nepoškvrnenej a prosíme, prijmite pozvanie k modlitbe . Potrebujeme všetci aj VAŠU MODLITBU...
Sr. M. Alica a spolusestry z Rodiny Nepoškvrnenej

Pompejská novéna 

Čo je novéna? Novéna (slovo pochádza z latinského výrazu novem, deväť) je tradičná pobožnosť, ktorá sa vykonáva súkromne alebo spoločne počas deviatich po sebe nasledujúcich dní a je obetovaná na určitý úmysel alebo sa vykonáva z príležitosti blížiacich sa slávností (napr. Božieho narodenia, zoslania Ducha Svätého, nedele Božieho milosrdenstva, patróna farnosti...). Pompejská novéna pozostáva z troch prosebných a troch ďakovných novén – trvá 54 dní. 

Vznik Pompejskej novény

Na príhovor Panny Márie Pompejskej bolo vyprosených mnoho milostí a zázrakov. Zázračne uzdravená bola napríklad aj matka Bartolomeja Longa. Jedno z takýchto uzdravení – nevyliečiteľne chorej Fortunatíny Agrelli z Neapolu – prispelo k vzniku Pompejskej novény.

Fortunatíne sa jedného dňa zjavila Panna Mária. „Obracala si sa na mňa rôznymi osloveniami a vždy si získala moju milosť. Teraz ma vzývaš titulom, ktorý je mi najmilší: Kráľovná svätého ruženca, preto nemôžem odmietnuť tvoju prosbu. Vždy, keď budeš chcieť odo mňa získať nejakú milosť, vykonaj si na moju počesť tri prosebné a potom tri ďakovné novény, modliac sa pätnásť tajomstiev môjho ruženca.“

Prvým šíriteľom Pompejskej novény sa stal Bartolomej Longo.